GROEPSVERZEKERING om zekerheid te bieden

Als bedrijfsleider bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen toekomst en die van uw gezin, maar ook voor die van uw medewerkers. Dankzij een groepsverzekering kunt u hen de nodige zekerheid bieden voor het comfort tijdens hun pensioen. Bovendien is een groepsverzekering een interessante vorm van loonvorming, omdat ze fiscale voordelen biedt terwijl een loonsverhoging fiscaal afgestraft wordt. Vergroot uw aantrekkelijkheid als werkgever.

Belangrijk is dat u een groepsverzekering afsluit voor al uw werknemers of voor een duidelijk afgebakende categorie ervan. Kiest u voor een bepaalde groep van werknemers, dan is het belangrijk dat u de anti-discriminatiewetgeving naleeft. Zo mag u bijvoorbeeld niet alle mannen een groepsverzekering toekennen en alle vrouwen niet. Ook een onderscheid op basis van het vroegere verschil in statuut arbeiders-bedienden is niet toegelaten.

Voordelen van een groepsverzekering

 • Een belangrijk voordeel bij rekrutering
 • Een uitgelezen manier om uw personeel te motiveren op lange termijn
 • Meer netto voor uw personeel met hetzelfde budget dankzij de fiscale voordelen
 • Een fiscaal interessante investering
 • Eenvoudig administratief online beheer


Voordelen voor de werknemer

 • Zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen gefinancierd door de werkgever
 • Fiscale optimalisatie van het salarispakket
 • Mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot op te vragen voor de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten in de Europese Economische Ruimte.
 • Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • Mogelijkheid om de dekking aan te passen in functie van de behoeften en prioriteiten
 • Als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, dan behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering. Uiteraard moet de werkgever in de toekomst geen nieuwe premies meer voor hem betalen
 • Aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan.

VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN een wettelijke verplichting

Bent u werkgever, dan is de arbeidsongevallenverzekering in België een wettelijke verplichting. U moet instaan voor de gevolgen van ongevallen die uw medewerkers treffen tijdens de uitvoering van hun activiteit en zelfs op de weg van en naar het werk. De basisverzekering kan zelfs worden uitgebreid met een buitenwettelijke collectieve verzekering van gemeen recht, een collectieve verzekering tegen privé-ongevallen, of een verzekering voor gewaarborgd loon.

Wat is het volgens de wetgever?
Niet elk ongeval dat zich voordoet tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan om een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt.

Wat ook als een arbeidsongeval beschouwd wordt is het ongeval dat gebeurt op de normale weg naar en van het werk.

Elke werkgever in ons land dient voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Wat is er gedekt?
Als één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, dan vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar:

- Kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen
- Hij keert een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Belangrijk is wel dat het loon voor de berekening van de vergoeding begrensd wordt tot een maximaal jaarloon (wettelijk plafond). Dit maakt dat werknemers die een hoger loon genieten hun inkomsten sterk zien teruglopen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die ze ontvangen wordt immers berekend op een lager loon dan hun werkelijke salaris. U kunt dit opvangen door het gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt ook te verzekeren.

HOSPITALISATIEVERZEKERING maak het verloningspakket aantrekkelijker

Ook voor uw medewerkers kan u een hospitalisatieverzekering afsluiten. Een bijkomend extralegaal voordeel om het verloningspakket van uw medewerkers extra aantrekkelijk te maken.

Wat is gedekt?

 • De medische & paramedische kosten gedurende uw verblijf in het ziekenhuis
 • Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card
 • De medische voor- en nabehandelingen kosten (30/90 dagen), na tussenkomst van uw ziekenfonds
 • De kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van 30 zware ziekten worden eveneens vergoed
 • 80% terugbetaling van allopathische en homeopathische geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal - na hospitalisatie
 • U hebt de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis


Genoeg over werknemersverzekeringen?

Wellicht niet, voor een verzekering nemen we best wat tijd om het één en ander te bespreken en overlopen. In de FAQ lees je nog wat extra's, maar wij verkiezen persoonlijk contact.