VERZEKER JE ONDERNEMING tegen valkuilen en risico's

U hebt in uw bedrijf ongetwijfeld stevig geïnvesteerd. Uw bedrijfsgebouwen zijn van essentieel belang voor uw business. Om uw onderneming tegen brand en andere risico’s zoals storm, waterschade, glasbreuk en natuurrampen te beschermen, neemt u best een brandverzekering. Deze verzekering kan omwille van verschillende opties dus ruimer zijn dan de naam laat vermoeden.

Ook de bedrijfsschadeverzekering en verzekering machinebreuk zijn gewilde formules. Daarnaast zijn heel wat van uw activiteiten volledig afhankelijk van uw IT-omgeving, een optimale bescherming is dus onmisbaar voor uw bedrijfswerking. Ontdek de waarborgen van de verzekering alle risico's & informatica!

Wat dekt een brandverzekering?

 • Brand, ontploffing, rook- en roetschade, blikseminslag
 • Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
 • Natuurrampen
 • Aanrijding
 • Schade veroorzaakt door water of stookolie
 • Schade aan elektrische leidingen en de daarop aangesloten elektrische toestellen
 • Glasbreuk
 • Vandalisme

Optionale waarborgen in de brandverzekering

Rechtsbijstand: dit houdt in dat u geïnformeerd wordt over uw rechten en dat u zal verdedigd worden in het kader van een geschil in verband met de verzekerde goederen.

Diefstal: dit wil zeggen dat uw kostbare goederen worden beschermd. En als er bij inbraak schade aangericht wordt, komen wij ook tussen in de herstellingen van de sporen van vandalisme.

BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING om zo snel mogelijk terug operationeel te zijn

Wat de levensverzekering voor uw privéleven is, is de bedrijfsschadeverzekering voor uw onderneming. Wanneer u het slachtoffer wordt van een ernstig schadegeval wil u niet alleen de geleden schade kunnen recupereren, maar u moet ook zo snel mogelijk weer operationeel kunnen zijn om uw positie op de markt te vrijwaren. Hiervoor moet u kunnen rekenen op een efficiënte bedrijfsschadeverzekering.

Uw brandverzekering vergoedt de opgelopen materiële schade na een brand. Maar denkt u ook aan de financiële gevolgen als u uw activiteiten na een brand moet verminderen of stopzetten? Hoe groot is de kans dat u de activiteiten van uw bedrijf meteen kunt hervatten na brandschade, waterschade, rookschade of elektriciteitsschade? Met een bedrijfsschadeverzekering bent u hier perfect tegen gewapend. Daarmee is de bedrijfsschadeverzekering dé overlevingsverzekering van uw bedrijf.Keuze uit verschillende formules

 • Dankzij de bedrijfsschadeverzekering kunt u rekenen op een vergoeding van de gederfde brutowinst.
 • De vaste algemene kosten (wedden van personeel, huur…)
 • Extra kosten (zoals boetes voor vertragingen of niet-uitvoering van bestellingen) worden vergoed.

VERZEKER MACHINEBREUK en beperk de schade

Er hoeft maar een steeksleutel uit een borstzakje te vallen om in een bedrijf een machine of zelfs een hele productielijn stil te leggen. Ook een beoordelingsfout van een medewerker heeft soms ingrijpende gevolgen. En hoe vaak gaat er niet zomaar vanzelf iets stuk?

Voor al die gevallen is de machinebreukverzekering bedoeld. Ze dekt alle plotselinge en onvoorziene materiële schade. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door de bedrijfsverzekering vergoed.

Wat dekt een verzekering machinebreuk?

 • Voor een bescheiden bedrag dat fiscaal aftrekbaar is, verzekert u zich tegen schade aan de machines in uw bedrijf. De polis is onmisbaar wanneer de machines de activiteiten van uw bedrijf sterk bepalen of herstellingen niet evident zijn.

 • Externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal …
 • Menselijke tussenkomsten: onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme …
 • Uitwerking van elektriciteit: kortsluiting …
 • Interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting …
 • overuren door personeel
 • bijstand door technici uit het buitenland
 • versneld vervoer van onderdelen
 • kosten voor noodzakelijke opruimingswerken
 • kosten voor afbraak en wederopbouw

 • We zorgen er dus voor dat uw productie niet in het gedrang komt en uw financiële verliezen door falende machines tot een minimum beperkt blijven.

VERZEKERING alle risico's en informatica

Heel wat van uw activiteiten zijn volledig afhankelijk van uw IT-omgeving - een optimale bescherming is dus onmisbaar voor uw bedrijfswerking. Virussen, dataverlies en andere computerproblemen kunnen het functioneren en de winstgevendheid van uw bedrijf ernstig aantasten.

Uw onderneming maakt immers gebruik van allerhande IT-toepassingen. Heel wat van uw activiteiten zijn er zelfs volledig afhankelijk van. Een optimale bescherming van uw informaticapark is dus onmisbaar.

Waarborgen verzekering alle risico's & informatica

 • Dekking van het informaticamateriaal
 • Naast de dekking van het materieel ook de dekking van gegevens en programma’s.
 • De bijkomende kosten bij een gedekt schadegeval: huur van vervangmaterieel, kosten voor tijdelijk personeel, kosten voor overuren van het personeel, …
 • Kosten voor de wedersamenstelling van de verloren gegevens en programma’s en de vervanging van de beschadigde dragers na een gedekt schadegeval.
 • Niet alleen bij materiële schade bent u beschermd. Dat is ook het geval wanneer er geen materiële schade is: bij een panne, een crash, een verkeerde manipulatie, een cyberaanval,…

Genoeg over deze verzekering??

Wellicht niet, voor een verzekering nemen we best wat tijd om het één en ander te bespreken en overlopen. In de FAQ lees je nog wat extra's, maar wij verkiezen persoonlijk contact.