IPT voor een aanvullend pensioen

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een levensverzekering die u, als bedrijfsleider, een aanvullend pensioen bezorgt: een interessante formule, ook voor uw bedrijf. U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Fisccale voordelen voor u en uw onderneming

 • Het gaat om een polis die doorgaans een gewaarborgd rendement biedt, aangevuld met een (niet-gegarandeerde) winstdeelname. Ook voor uw onderneming is het een interessante formule. Het is uw bedrijf dat de IPT onderschrijft, en dus ook de premies betaalt.
 • Voor u vennootschap: gestorte premies mag u volledig aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat de 80 %-regel gerespecteerd wordt. Die regel zegt dat de som van uw wettelijk en aanvullend bedrijfspensioen niet meer mag bedragen dan 80 % van uw laatste brutoloon.

  Om deze 80 %-regel te berekenen kunt u steeds bij ons of bij uw boekhouder terecht.
 • Voor uzelf: de premies worden niet beschouwd als voordelen van alle aard en worden daarom niet onderworpen aan de personenbelasting.

Voordelen van IPT

Zelfstandige bedrijfsleiders met een vennootschap beschikken met de IPT over een erg interessant product om een aanvullend pensioen op te bouwen. De fiscale aspecten zijn erg aantrekkelijk; ook de sociale bijdragen en de eindbelasting zijn voordelig. Kortom: de IPT is een prima manier om geld uit uw vennootschap te halen. De polis kan worden aangepast op maat van uw behoeften. Ten slotte kan de IPT worden gecumuleerd met een overlijdensverzekering met AVRI of AVRO of een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

VAPZ een voordelige oplossing!

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een zeer voordelige oplossing om voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen. U betaalt via uw VAPZ minder belastingen en minder sociale bijdrage. U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Opbouw van uw pensioen

 • Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) biedt u als zelfstandige de mogelijkheid om bovenop uw wettelijk pensioen op een fiscaal vriendelijke manier een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. U realiseert niet enkel een fikse belastingbesparing, maar betaalt tevens minder sociale bijdrage.

  Dankzij het VAPZ kunt u voor een interessante aanvulling van uw wettelijk pensioen zorgen. Tegelijk creëert u een bijkomend kapitaal voor uw naaste familie wanneer u zou overlijden. Het VAPZ is bovendien fiscaal bijzonder interessant. De betalingen voor het VAPZ zijn net als de wettelijke sociale bijdrage integraal aftrekbaar als beroepskost.

Fiscaal voordelig

 • Het VAPZ is bovendien fiscaal bijzonder interessant. De betalingen voor het VAPZ zijn net als de wettelijke sociale bijdrage integraal aftrekbaar als beroepskost.
 • Geen premietaks
 • De fiscaliteit bij de uitbetaling van uw kapitaal is bijzonder voordelig:
  • de verworven winstdelingen zijn 100 % belastingvrij;
  • de eindbelasting gebeurt onder de vorm van een (voordelige) fictieve rente;
  • blijven te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55 % en de solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2 %

Genoeg over deze verzekeringen?

Wellicht niet, voor een verzekering nemen we best wat tijd om het één en ander te bespreken en overlopen. In de FAQ lees je nog wat extra's, maar wij verkiezen persoonlijk contact.