BREDEWEERSVERZEKERING een uitgebreide verzekering voor landbouwers

De klimaatsverandering is tegenwoordig een actueel aandachtspunt. Steeds vaker steken stormen, rukwinden en hagelbuien, afgewisseld met langdurige perioden van droogte in ons land de kop op. Twee grote verzekeraars, AG Insurance en Hagelunie slaan de handen in elkaar om landbouwers een verzekering voor teeltschade te bieden.

Slachtoffers van klimaatgebeurtenissen zijn in sterke mate onze landbouwers. Als zij grote schade aan hun gewassen ondervinden, kunnen landbouwers beroep doen op het Rampenfonds van de regionale overheden. In 2020 zal dit systeem evolueren naar een uitgebreide verzekering voor landbouwers.

Verzekering voor schade aan gewassen

Vanaf 2020 kunnen Vlaamse landbouwers hun gewassen verzekeren tegen schade veroorzaakt door natuurverschijnselen. Een uitgebreide weersverzekering ‘alle klimaatrisico’s’ verzekert schade veroorzaakt door droogte, storm, rukwinden, hagel, ijs, ijzel en hevige of aanhoudende regen. De Vlaamse overheid kent landbouwers een subsidie toe van 65% van de premie om deze verzekering af te sluiten. Om deze verzekering in 2020 waar te maken werken AG Insurance (ter aanvulling op hun product Top Landbouw) en Hagelunie (gespecialiseerd in gewasverzekeringen samen.


Gevestigd marktaandeel in de agrarische sector
AG Insurance kent met zijn product Top Landbouw een gevestigde waarde in de agrarische sector en biedt landbouwers optimale bescherming van hun gebouwen (privéwoning, stallen, hangars, silo’s, enz.), hun landbouwmachines en dieren. De verschillende waarborgen worden gecombineerd in één enkele verzekeringspolis.

Kennis van gewasverzekeringen
Combineert u de kennis en jarenlange ervaring van Hagelunie over gewassen en gewasverzekeringen met de expertise van AG Insurance, kan een uitstekende brede weersverzekering aangeboden worden in België. Doordat de taxateurs zelf landbouwer zijn garanderen we een deskundige en eerlijke taxatie. De agrarische experten van Hagelunie denken door hun ervaring mee over het herstel na de schade zodat landbouwers weer snel in bedrijf zijn en de gevolgen van de schade beperkt blijven.Genoeg over de bredeweersverzekering?

Wellicht niet, voor een verzekering nemen we best wat tijd om het één en ander te bespreken en overlopen. Wij verkiezen resoluut persoonlijk contact.